Kategorie

Darmowa dostawa od 300zł

Sprzęt elektryczny

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  • Klientom kupującym sprzęt elektryczny lub elektroniczny zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest w tej samej ilości, tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. (Tzn. np. kupując latarkę - klient może oddać zużytą latarkę, ale nie telefon lub pralkę.)
  • Odbieramy jedynie kompletny zużyty sprzęt. (Za niekompletny sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących jego część w dniu wprowadzenia do obrotu.)

Pamiętaj również, że:

  • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami;
  • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu: Lista punktów zbierania zużytego sprzętu

Koszt Gospodarowania Odpadami

W cenę sprzedawanych przez nas sprzętów elektrycznych i elektronicznych wliczony został koszt gospodarowania odpadami (KGO). Jego wysokość podajemy na fakturze sprzedaży, o ile podmiot wprowadzający dany sprzęt do obrotu dostarczył nam taką informację.