Kategorie

Polityka prywatności

1. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest Sprzedawca. Jego aktualne dane teleadresowe podano w zakładce Kontakt.

2. Z chwilą założenia konta w Sklepie Internetowym lub złożenia zamówienia wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów oraz instytucjom obsługującym płatności.

3. Z chwilą wysłania przez Państwa do nas jakiejkolwiek wiadomości (niezależnie od jej formy – elektronicznej, papierowej, telefonicznej, bądź innej) udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prowadzenia korespondencji, a także w innych celach – jeżeli wynika to z treści owej korespondencji.

4. W ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego korzystamy z tzw. plików cookies oraz integracji z portalami społecznościowymi oraz serwisami analityki internetowej. Dane zbierane w ten sposób przechowywane są w formie zanonimizowanej, tj. uniemożliwiającej jednoznaczną identyfikację osób.

5. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych. Państwa dane są przekazywane dobrowolnie.

6. Mają Państwo prawo do informacji o swoich danych osobowych przechowywanych u nas, a także do żądana ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia.

7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Dane osobowe konsumentów nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim w tych celach.